Category: Edebiyat

mitat-enc-kimdir 0

Mitat Enç Kimdir?

1909 senesinde Gaziantep’te doğan sanatçı, ilköğrenimini memleketinde tamamlamıştır. 1929 senesinde İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimine birinci ders yılı sonunda imtihanlara hazırlanırken tutulduğu göz hastalığı nedeniyle ara vermiştir. Üç yıl boyunca...

ismet-ozel-kimdir-siirleri 0

İsmet Özel Kimdir? Şiirleri

1944 yılında Kayseri’de dünyaya gelen sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara illerinde tamamlanmıştır Ankara üniversitesi Üniversite’si siyasal Siyasal Bilimler Fakültesinde okumuş ancak Hacettepe üniversitesi üniversite’si Fransız dili ve edebiyatından mezun olmuştur bir...

kemal-tahir-demir-kimdir 0

Kemal Tahir Demir Kimdir? (1919-1974)

15 Nisan 1910’da İstanbul’da doğan sanatçı, deniz subayı olan babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tamamlamıştır. 1923’te İstanbul Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi’nde mezun olmuş, Galatasaray Lisesi 10’uncu sınıftayken öğrenimini yarıda bırakmıştır. Avukat...

Atilla İlhan Kimdir 0

Atilla İlhan Kimdir? (1925-2005)

15 Haziran 1925’te İzmir’in Menemen ilçesinde doğmuş olan sanatçı, İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu’nu bitirmiştir. Atatürk Lisesi’ndeki öğrenciliği sırasında Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanmış ve okuldan uzaklaştırılmıştır. Danıştay kararıyla...

tuyug-nedir 0

Rubai – Tuyuğ Nedir/Özellikleri ve Örnek

  Tuyuğ, bir dörtlükten meydana gelen Türk Divan edebiyatı nazım şeklidir. Rübaiye benzer özellikleri vardır. Kafiyeleniş tarzı da onun gibi aaxa şeklindedir. Bunlara ‘’musarra tuyuğ’’ adı verilir. Aruz vezninin yalnız fa’ilatün/ fa’ilün kalıbı ile yazılması...