Tagged: şinasi

ibrahim şinasi 0

I. Tanzimat edebiyatı Şinasi

Şinasi (1826-1871)   Türk edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuştur Şinasi.   Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr gazetelerini çıkarttı.   İlk makalemizi(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) ve ilk tiyatromuzu(Şair Evlenmesi) yazmıştır.   Noktalama işaretlerini ilk olarak, Şinasi eserlerinde kullanmıştır....

ziya-pasa-kimdir-edebi-kisiligi-eserleri 0

Ziya Paşa Kimdir & Edebi Kişiliği & Eserleri

1825’te İstanbul’da doğmuştur. Gerçek adı Abdülhamid Ziyaeddina’dır. Beyazıt Rüştiyesi’ni bitiren, özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrenen Ziya Paşa iyi bir eğitim almıştır. Devletin birçok kademesinde önemli görevlerde bulunmuştur Amacı ülkede meşrutiyet idaresini kurmak olan “Yeni...