I. Tanzimat edebiyatı Şinasi

Şinasi (1826-1871)   Türk edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuştur Şinasi.   Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr gazetelerini çıkarttı.   İlk makalemizi(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) ve ilk tiyatromuzu(Şair Evlenmesi) yazmıştır.   Noktalama işaretlerini ilk olarak, Şinasi eserlerinde kullanmıştır....