Tagged: Edebiyat

nazire-nedir 0

Nazire Nedir?

Nazire, bir şairin beğendiği bir başka şaire ait şiiri nazım şekli, vezin, kafiye ve konu bakımından model almak suretiyle meydana getirdiği Divan edebiyatı nazım türüdür. Nazire yazma işine tanzir, tanzir etme (benzerini yapma) denir. İran...

nesib-nedir 0

Nesib Nedir?

Nesib, kasidelerin ilk bölümlerine verilen isimdir. Arap edebiyatına ait kasidelerin bu bölümlerinde ilk zamanlar bir aşığın kaybettiği sevgilisinin arkasından duyduğu acılar ifade edilirdi. Bedevi yaşayışına ve çöl hayatına çok uygun olan bu konu Cahiliye devri...

medhiye-nedir 1

Medhiye Nedir?

Medhiye, bir kimseyi övmek amacıyla yazılan Divan edebiyatı nazım türüdür. Genel olarak kaside şeklinde yazılırlar. Ancak kaside olarak yazılması zorunlu bir durum değildir. Kasidelerden farkı sadece fahriye bölümünden ibaret oluşturulmuş olmalarıdır. Medhiyeler’in gazel, mesnevi, terci-i...

kemal-tahir-demir-kimdir 0

Kemal Tahir Demir Kimdir? (1919-1974)

15 Nisan 1910’da İstanbul’da doğan sanatçı, deniz subayı olan babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tamamlamıştır. 1923’te İstanbul Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi’nde mezun olmuş, Galatasaray Lisesi 10’uncu sınıftayken öğrenimini yarıda bırakmıştır. Avukat...

Atilla İlhan Kimdir 0

Atilla İlhan Kimdir? (1925-2005)

15 Haziran 1925’te İzmir’in Menemen ilçesinde doğmuş olan sanatçı, İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu’nu bitirmiştir. Atatürk Lisesi’ndeki öğrenciliği sırasında Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanmış ve okuldan uzaklaştırılmıştır. Danıştay kararıyla...